Kuluaruannete seadistused

Kuluaruannete seaded asuvad Üldinfo -> Kuluaruannete seaded. Seadetes saad märkida kuupäeva, mille järgi konverteeritakse valuutad aruannetel:

Välisvaluutas tehtud kulutused arvutatakse eurodeks ümber Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Euroopa Keskpank väljastab vastava tööpäeva kursid iga tööpäev kella 16:00-ks.

Järgmise seadistusena saad määrata oma ettevõttes kasutusel olevad päevarahade määrad:

Vajadusel saad luua ka majanduskulu aruande alamliigid (alamliikide abil saab erinevaid majanduskulu aruandeid filtreerida).

Alamliike saad luua, kirjutades koodi ja nimetuse vastavatesse lahtritesse ja vajutades seejärel Salvesta.