eArvekeskus

E-arvetega saad ettevõttes rahad kiiremini liikuma

Kuidas tagada arvete kiire liikumine, aga mis veel olulisem, ka õigeaegne laekumine kriisiolukorras ning hetkel, kui kõik töötajad on kodukontoris?

Elame eriolukorras, mis on tänaseks muutunud justkui tavaolukorraks ning meil puudub teadmine, millal see olukord lõppeb. E-arved ja digiarhiiv pole ammu enam midagi uut ega sensatsioonilist, ometi on ikka veel palju neid ettevõtteid, kes pole e-arveldamise ja selle eelistega päris hästi kursis. Kogu riigisektor läks e-arveldamisele üle täies mahus juba möödunud aasta juulis, mis tekitas olukorra, kus ettevõtetel ei olnud enam võimalik riigiasutustele PDF- või paberarveid esitada ning nii mõnigi ettevõte pidi liituma selleks e-arvete operaatoriga. Kindlasti ei ole kaugel see aeg, kui ka erasektor mõistab e-arveldamise kasulikkust. Omniva müügijuhi Nevil Karlsoni sõnul on iga innovaatiline ettevõte tänaseks juba liitunud või kaalub liitumist e-arvete operaatoriga ning need, kes liitunud mõistvad tänases olukorras, millise õige otsuse nad teinud on.

Elisa Eesti pearaamatupidaja Hellika Toome ei kujutaks tänases eriolukorras elu ette ilma e-arveteta. „Omniva e-arvete keskkonnas on väga hästi organiseeritud digiarhiiv, kus lisaks arvele on näha ka e-kirja sisu, millega arve sisse tuli. Hetkel tundub lausa mõeldamatuna, et raamatupidajad peaksid arveid otsima kaustadest, mida oleks tänases olukorras meeletult tüütu koju vedada või mõtlema, kuidas paberarved õigeaegselt nendeni jõuaks,“ ütles Toome.  „Selline tööviis tooks ettevõttele kaasa kulude ebaefektiivse juhtimise.“

Lugege Lisaks
Arendused

Arvekeskuse aprilli uuendus

Aprilli uuenduse käigus lisasime juurde ostuarvete otsingufiltreid. Lisandus neli uut valikut: viitenumber, seotud ostutellimus, arve tüüp ning seotud arve.

Lugege Lisaks
eArvekeskus

E-arvete kasutamine ettevõttes muudab kaugtöö oluliselt lihtsamaks.

Kas ka Sina töötad täna kodukontoris nagu enamik inimesi?

Täna on enamus ettevõtted teinud palju ennetavaid ja radikaalseid otsuseid oma töötajate tervise huvides. Paljud vastutustundlikud tööandjad on praeguses olukorras hoolides oma inimestest, analüüsinud töötajate töötamise võimaluste üle ja lubanud neile, kel kaugtöö võimalik, töötamise kodukontoris. Kõik see on vältimaks tänases Eesti Vabariigi väljakuulutatud eriolukorras nakatumist erinevatesse viirustesse, säästes nii oma kalleid kolleege kui näidates üles vastutustundlikkust nii oma ettevõtte töötajate kui ka kogu Eesti rahva osas.

Kaugtöö ehk kodukontor eeldab aga teatavaid võimalusi. Jah, esimesena peame tunnistama, et kaugtööd on võimalik teha töökohtadel, kelle igapäevatöö ei eelda vahetut klientidega suhtlemist. Näiteks klienditeenindajaid, kullereid, kirjakandjaid ega ka pakivedajaid ei saa me ka kõige parema tahtmise juures suunata kaugtööle. Nende töö iseloom ei võimalda seda, seega püüame neile tagada võimalikult turvalise töökeskkonna. Kaugtööks on esmalt oluline töö iseloom, aga lisaks on vaja kodukontoris töötajal omada sülearvutit, korralikku wi-fi ühendust, juurdepääsu ettevõtte serveritesse kaugkasutajana jpm. Küll aga ei lahenda see ära veel palju muid muresid ja takistusi, mis võivad tekkida kodukontoris.

Lugege Lisaks
eArvekeskus

E-arved ületavad veel sel aastal PDF-arvete mahud

Eesti paistab Euroopas positiivselt silma sellega, et meil liigub suhteliselt vähe paberarveid. Kui siiani on paberarveid enamasti asendanud PDF-arved siis nüüd on jõudsalt kasvama hakanud ka e-arvete osakaal. Juba selle aasta lõpuks saadetakse tõenäoliselt rohkem e-arveid kui pdf-arveid.

Arvekeskusest välja saadetavatest müügiarvetest moodustavad 10% paberil, 49% e-kirjaga ja 41% e-arve kujul saadetavad arved. Kuna e-arvete maht on võrreldes 2019. aasta algusega tõusnud enam kui 20% siis tõenäoliselt on 2020.aasta lõpuks välja saadetavaid e-arveid juba rohkem kui PDF-arveid.

Lugege Lisaks
eArvekeskus

Uuring: E-arveid peetakse oluliselt turvalisemaks kui PDF-ja paberarveid

PDF-arved on ebaturvalised

Konverentsil, „E-arved ja digitaliseerimine – kus on kasu?“ osalejatelt uuriti, kui ohutuks hindavad nad erinevaid arve saatmisviise ja kui paljud ettevõtted PDF-arveid arhiveerimiseks või kinnitamiseks välja prindivad.  Konverentsil osalejad  olid peamiselt  raamatupidajad ja finantsjuhid, aga ka ettevõtjad, kes kui ühest suust ütlevad, et peavad e-arveid oluliselt turvalisemaks kui PDF-või paberarveid.

E-arveid peavad  turvaliseks 96,7% vastajatest, mõned ei osanud e-arvete turvalisust hinnata, kuid ükski vastaja ei pidanud e-arvet ebaturvaliseks. Seejuures neljandik vastanutest peavad PDF-arveid, kas ebaturvaliseks või pigem ebaturvaliseks. Veidi üle poolte vastanutest ütlevad, et PDF-arved on pigem turvalised ja vaid 21,5% usub, et PDF-arved on turvalised. Kartus PDF-arvete ebaturvalisuse osas on igati põhjendatud ja võib öelda, et isegi liiga vähe teadvustatud.

Riigi Infosüsteemide Amet kirjutab, et: „kasvava trendina tõid ettevõtetele kahju finantspettused, seal hulgas e-posti kompromiteerimiste ehk e-posti sekkumistega, mille abil esitasid kurjategijad ettevõtetele sadu libaarveid. Arvepettuste tõttu said Eesti ettevõtted enam kui pool miljonit eurot kahju. Teateid meilivestlustesse sekkumisest ja kurjategijatele raha kandmisest laekub RIA-le jätkuvalt iga nädal.“ Rohkem saad lugeda artiklist ja raportist Küberturvalises 2019.
Lugege Lisaks
1 2 3 4 21