Kinnitamine

Miks ma ei saa arvet kinnitada?

Kui olete viimane kinnitaja, võib juhtuda, et mõni rida on jäänud konteerimata. Silmas tuleb pidada, et konteerida tuleb ka 0.- summaga read. Konteerimata arvet lõplikult kinnitada ei saa.

 

Teile võib ka meeldida
Arvekeskus ütleb, et summad ei klapi, aga kõik klapib, miks ma ei saa kinnitada?
VIDEO Kuidas määrata asendajat?
Arvekeskus ütleb, et mul on netosumma erinevus üle 1 euro, kas ma ei saa nüüd kinnitada?