eArvekeskus

eArvekeskus võimaldab saata riigile e-arveid

Esimese e-arvete operaatorina võimaldab Eesti Posti eArvekeskus avalikule sektorile e-arvete saatmist. E-arveid saab saata ligi 500 avaliku sektori asutusele, sealhulgas ministeeriumidele, maavalitsustele, kohalikele omavalitsustele jt.

Avalikule sektorile osutatud teenuste eest saab nüüdsest saata e-arveid, mis jõuavad otse vastava asutuse dokumendiregistrisse.  E-arve ei ole e-kirja teel saadetav PDF-arve, vaid Eesti e-arve standardile vastav XML-kujul dokument, mida on võimalik arve vastuvõtjal elektroonselt menetleda ning andmesisestuseks käsitööd tegemata oma majandustarkvarasse suunata.

Eesti Posti eArvekeskuses on väiksematel ettevõtetel võimalik e-arvete saatmist alustada viie minutiga. Liidestusvalmidus on loodud enamlevinud majandustarkvaradega, mis võimaldab lühikese ajaga alustada e-arvete saatmist ning vastuvõtmist otse majandustarkvarast.

eArvekeskuse tegevjuhi Marius Arrase sõnul võetakse Euroopa riikidest e-arveid vastu näiteks Taani avalikus sektoris ja seda juba 2005. aastast. „Viimaste aastate jooksul on e-arvete vastuvõtmist alustanud ka Rootsi, Hispaania ning Itaalia avalik sektor,” lisas Arras.

„Eesti suurima arvete edastajana on meil hea meel pakkuda esimesena võimalust edastada e-arveid ka avalikule sektorile,“ märkis Eesti Posti juhatuse liige Aavo Kärmas.

E-arvetele üleminek aitab säästa loodust, sest vähenevad on eelkõige tööjõu-, paberi-, printeri- ja kütusekulud. Arvestuslikult kulub ühe paberarve elutsükli jooksul sama palju energiat kui ühe 40W lambipirni põlemiseks ühe kuu jooksul.

eArvekeskus on e-arvete operaator, mida haldab ASi Eesti Post enamusosalusega tütarettevõte Eesti E-arvete Keskus OÜ.

Lisainfo

– Asutused, kellele saab Eesti Posti eArvekeskuse kaudu e-arveid saata: http://www.eesti.ee/portaal/dvk.asutused

– Info Eesti e-arve standardi kohta: http://www.pangaliit.ee/arveldused/e-arve/

– Maksu- ja tolliameti kinnitus e-arve aktsepteerimise kohta raamatupidamise algdokumendina:   http://www.emta.ee/index.php?id=26715

Lugege Lisaks
eArvekeskus

Uus partner: raamatupidamisteenuse pakkuja Acros Finants

eArvekeskuse partnerite nimekirja lisandus raamatupidamisteenuse pakkuja Acros Finants (www.finants24.ee),  kes pakub raamatupidamisteenust lisaks äriühingutele üle sajale korteriühistule.

Acros Fintants OÜ juhatuse liikme Remo Reinsalu sõnul saabuvad üha suurem hulk klientide arveid otse eArvekeskusesse, kus büroo raamatupidajatel on mugav neid konteerida ning saata elektroonselt majandustarkvarasse SAF. Klientide arveid arhiveeritakse 7 aastat eArvekeskuses.

Lisainfo: http://www.finants24.ee/

Lugege Lisaks
Uncategorized

Maksu- ja Tolliamet kinnitab e-arvete aktsepteerimist raamatupidamise algdokumendina

Maksu- ja Tolliamet kinnitab oma kodulehel, et e-arvete aktsepteeritakse maksumenetluses raamatupidamise algdokumendina, st et see on majandustehingu toimumist kinnitavaks tõendiks nii raamatupidamise seaduse kui ka käibemaksuseaduse tähenduses.

Samas juhib Maksu- ja Tolliamet tähelepanu sellele, et elektroonilisel kujul säilitatavaid algdokumente (e-arveid) peab olema võimalik mõistliku aja jooksul elektrooniliselt taasesitada, näiteks maksurevisjoni käigus. Samuti peab e-arve puhul olema tuvastatav selle päritolu (ehtsus) ning tagatud selle terviklikkus (puutumatus).

eArvekeskus on esimene e-arvete operaator, mis võimaldab juriidilistel isikutel alustada e-arvete koostamist ning saatmist 5 minutiga.

eArvekeskuse koostatavad e-arved vastavad Maksu- ja Tolliameti poolt viidatud Eesti e-arve standardile ning eArvekeskus tagab nõutud arvete elektroonilise taasesitatavuse, päritolu ehtsuse ning arvete terviklikkuse tuvastatavuse nõude täitmise.

Lisainfo: http://www.emta.ee/index.php?id=26715

Lugege Lisaks
Teated

Planeeritud hooldustööd pühapäeval (20.12.2009)

Tähelepanu!
Seoses planeeritud hooldustöödega, esineb eArvekeskuse töös lühiajaline katkestus sellel pühapäeval (20.12.2009) ajavahemikul 18:00-20:00.”
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
Lugupidamisega,
eArvekeskus
abi@arvekeskus.ee

Tähelepanu!

Seoses planeeritud hooldustöödega, esineb eArvekeskuse töös lühiajaline katkestus sellel pühapäeval (20.12.2009) ajavahemikul 18:00-20:00.”

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Lugupidamisega,
eArvekeskus
abi@arvekeskus.ee

Lugege Lisaks
eArvekeskus Teated

eArvekeskusega liitus Margus Tammeraja

eArvekeskuses töötab alates novembrist B2B valdkonnajuhina Margus Tammeraja.
Margus koordineerib e-arvetele üleminekut ettevõtete ja asutuste vahel ning teeb aktiivset koostööd erinevate majandustarkvaradega ühiselt arvete halduslahenduse juurutamiseks klientidele.

„Margus Tammeraja tulek lisab eArvekeskusele olulist lisaväärtust tänu tema eelnevat üle kahekümne-aastasele praktilisele kogemusele majandustarkvara valdkonnas,“ ütles Eesti E-arvete Keskus OÜ tegevjuht Marius Arras.

Margus on kirjutanud tulevikku vaatava e-arvete teemalise artikli juba 2005. aastal ajakirjas Arvutimaailm „B2B infovahetuse arenguperspektiivid“.
„Varem või hiljem muutub e-arvete kasutamine ettevõtete vahel arvetevahetuse viisiks nii nagu tänaseks on muutunud elementaarseks raamatupidamistarkvara kasutamine kunagise käsitsiarvestuse asemel või elektrooniliste maksudeklaratsioonide esitamine. Mul on hea meel olla abiks organisatsioonidele e-arvete ajajärgule üleminekul ning anda oma panus paberivabale raamatupidamisele üleminekuks.“ märkis Margus Tammeraja.

eArvekeskus on e-arvete operaator, mis ühendab endas e-arvete saatjad, saajad ning nende poolt kasutatavad majandustarkvarad. eArvekeskus on e-arvete saatmise ning vastuvõtmise kanal kõigile ettevõtetele ja asutustele. eArvekeskus pakub terviklahendust ettevõtetele ja asutustele ostuarvete elektroonsele menetlusele üleminekuks. eArvekeskus kuulub AS Eesti Post enamusosalusega tütarettevõttele Eesti E-arvete Keskus OÜ.

Lugege Lisaks
1 15 16 17 18